Vyhledávání

Novinky

Reference na Facebooku a instagramu

Sledujte aktuální dění a refence našich prací na Facebooku a instagramu.

@aproduction.cz

Facebook

instagram

#aproductioncz

 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

ATL - Above the line

nadlinková reklama: nadlinková marketingová komunikace, která zahrnuje reklamu v televizi, v tisku, v rozhlase, venkovní reklamu (outdoor) a reklamu v kinech.

nahoru

B

Banner

Potištěný transparent umístěný vertikálně. Relativně levný reklamní prostředek, který předává reklamní poselství v prodejním místě ve výši očí zákazníků.

Billboard - rozměry

Billboard je reklamní plocha umístěná na veřejných místech a poblíž komunikací. Polepuje se potištěnými papírovými pásy, nebo potištěnou samolepící fólií. Billboardy se standardně vyrábí v několika formátech. Přesný rozměr je potřeba znát již při tvorbě reklamní grafiky, před samotným tiskem. Grafické podklady se většinou připravují v měřítku 1:10, tedy: 300DPI rozměr 51x24cm.

Euro billboard - 510 x 240 cm
BigBoard - 960 x 360 cm
CityLight - 175 x 115 cm

BTL - Bellow the line

podlinková reklama: podlinková marketingová komunikace představuje reklamu v místě prodeje (POS a POP) direct marketing, podporu prodeje (sales promotion), sponzoring, přímý prodej a třídimenzionální reklamu.

nahoru

D

DTP

Desktop Publishing - tvorba tištěného dokumentu prostřednictvím počítače

nahoru

E

Eloxování

(Anodizing, anodic oxidation) Povrchová úprava - ochrana nebo dekorace kovové nebo plastové části anodickým okysličováním

nahoru

F

Flexotisk

Metoda přímého rotačního tisku na téměř jakýkoliv materiál pomocí pružných tiskových desek s vystouplým motivem, připevněných na válce, a s tekutou nebo pastovitou barvou nanášenou na tiskový válec buď válcem nebo stěrkou a válcem.

nahoru

H

Horká ražba

metoda kvalitní dekorace materiálů. Jde o tepelnou aplikaci kovové vrstvy na kompatibilní nosič prostřednictvím rozehřáté tvarované raznice.

nahoru

I

In store komunikace

soubor reklamních prostředků používaných uvnitř prodejny, které jsou určeny k ovlivnění nákupního rozhodnutí nakupujících.

nahoru

K

Korporátní design

(Corporate design) Shodný a identifikovatelný korporátní image společnosti, který je komunikován prostřednictvím médií, jako jsou prospekty, katalogy nebo obaly. Zahrnuje grafické prvky, mezi které patří charakteristické logo společnosti, firemní barvy nebo specifické písmo. V mnoha případech se korporátní design také týká designu výrobků a v širším pojetí i architektury firemních budov.

nahoru

L

Laserové značení

Laser rychle a velmi přesně vytvoří nezničitelný motiv např. firemního loga na reklamní předměty. Laserem je možné značit předměty z oceli, různé slitiny barevných kovů, plasty, kůži, ale i elektronické komponenty. Oproti potisku kovových předmětů tampontiskem je značení laserem stálé.

laserové značení
nahoru

M

Merchandising

technika pro optimalizaci prodeje založená na plánování a studii umístění výrobků v regále či na prodejním místě. Jejím cílem je atraktivní, působivá a informující prezentace výrobku.

Merkantilní tisk

Merkantilní tisk - představuje velmi pestrou skupinu výrobků od jednoduché vizitky
po velký barevný katalog obchodního domu. (vizitky, dopisní obálky, hlavičkové papíry, katalogy, brožury, prospekty, letáky, ..)

Zatímco periodika i knihy mají základní tvar značně ustálený, velkou proměnlivostí a
různorodostí se vyznačuje tzv.merkantilní tisk.
Tyto výrobky (v některých případech označované jako akcidence = příležitostná tiskovina)
dělíme na tyto skupiny :
·  hospodářské tiskoviny (faktury, dopisní papíry, dodací listy apod.),
·  propagační tiskoviny (prospekty, letáky, plakáty, nabídky obchodních řetězců atd.),
·  společenské a soukromé tiskoviny (vizitky, oznámení, pozvánky apod.),
·  speciální výrobky (diáře, nástěnné kalendáře, ceniny, hrací karty atd.).
·  formuláře a tiskoviny pro výpočetní techniku.
Různorodá je u merkantilních tiskovin i použitá tisková technika (ofset archový i kotoučový,
flexotisk, sítotisk, příp. hlubotisk), ale i výše nákladu (několik desítek vizitek, miliony
formulářů).

nahoru

N

Nafukovadlo

(Inflatable) display vyrobený z pružné svařované plastické hmoty ve tvaru určitého výrobku. Po naplnění vzduchem se display stává věrnou replikou výrobku.

Neperiodické publikace

Neperiodické publikace - knižní výroba nakladatelského typu.

nahoru

O

Ofset

Ofset - přenosný rotační tisk z plochy

Okenní grafika

(Window Graphics) Speciální samolepka nelepená na výloze, okně budovy či dopravního prostředku, která umožňuje výhled ven přes polepené okno a vstup světla dovnitř tímto oknem.

nahoru

P

Periodický tisk

Periodika jsou takové tiskoviny, jejichž jednotlivá vydání (čísla) vycházejí pravidelně,
minimálně však dvakrát ročně. Klasickou ukázkou periodických tiskovin jsou noviny a
časopisy. Organizace vydávající periodické tiskoviny se nazývají vydavatelství.
Periodika můžeme dělit podle :
·  periodicity (jak často vycházejí), jako jsou deníky (celostátní, regionální), týdeníky,
čtrnáctideníky, měsíčníky, čtvrtletníky
·  zaměření – magazíny pro ženy, muže, mládež, specializované, sportovní, politické,
odborné, vědecké časopisy apod.)

Podlahová reklama / grafika

Technologie, která umožňuje umístit na podlahu reklamu tištěnou na materiálu, který je odolný vůči mytí podlahy, je protiskluzový a zároveň odstranitelný (zpravidla samolepící folie), případně podložky nebo koberce nesoucí reklamní poselství. Jsou umístěny před vchodem a východem prodejny nebo přímo v prodejně. Rozlišujeme Floor graphics jako nalepenou reklamu a Floor mats jako koberce a podložky.

Podpora prodeje

(sales promotion) Prostředek komunikace, jehož cílem je upoutání pozornosti a ovlivnění nákupního chování potenciálního zákazníka prostřednictvím nástrojů, které zajišťují přímý kontakt zákazníka s výrobkem.

POS / POP

(point of sale či point of purchase) soubor reklamních materiálů a produktů použitých v místě prodeje pro propagaci určitého výrobku nebo výrobkového sortimentu

Public relations

Public relations (často uváděné pod zkratkou PR, toto označení pochází z angličtiny a volně jej lze přeložit jako „vztahy s veřejností“) jsou techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat. Jedná se o dlouhodobou cílevědomou činnost, která by měla mimo jiné zajišťovat poskytování informací veřejnosti a zároveň získávání zpětné vazby a dalších informací od veřejnosti. Důležitým aspektem PR je obousměrnost komunikace, kterou zajišťují. PR jsou důležitou složkou sociální komunikace.

nahoru

R

Ražba

Ražba je knihařská technologie formování materiálu úderem nebo tlakem prováděná pomocí raznic. Může být prováděna zastudena, tedy při běžné teplotě či zahorka, kdy je ražený materiál předehříván pro zvýšení jeho plasticity. Ohřívána ale může být i raznice – tento postup se užívá při ražení do termoplastických materiálů. Ražba se používá pro ražbu do papíru, kartonu, kůže nebo koženky (hlavičkové papíry, diáře, vizitkáře, peněženky, aj.).

Rendering

Rendering je tvorba reálného obrazu na základě počítačového modelu, nejčastěji 3D. Rendering obsahuje v závislosti na softwaru mnoho parametrů a nastavení, kterými lze ovlivnit konečný vzh

nahoru

S

Sampling

Nabízení či rozdávání vzorků produktu

Sítotisk

(Silk-screen printing, screen printing) Tiskařská technologie skládající se z dřevěného, kovového či plastového rámu, na kterém je natažena hedvábná nebo nylonová nebo jakákoliv jiná tkanina s definovanou strukturou a velikostí oček umožňující sítotiskovou reprodukci. Na tkaninu se nejdříve reprodukuje tiskový motiv, nanese tisková barva a v kontaktu s potiskovaným materiálem se barva stěrkou (raklí) protlačuje přes tkaninu, čím vzniká obtisk motivu.

Světelná reklama

částečně nebo zcela průhledný box vybavený světelnou elektrickou instalací, prezentující texty nebo grafické sdělení. Existují světelné reklamy exteriérové („výstrče“) a interiérové.

nahoru

T

Tailor made

Vyrobeno na zakázku, pro značku či produkt (nekatalogové zboží)

nahoru

V

Výšivka

Strojní výšivka je vysoce kvalitní způsob prezentace motivu nebo loga na textilním podkladě. Maximální rozměr výšivky je 30 x 25 cm, při kterém může být použito až 15 stálobarevných vyšívacích nití. Výsledná cena výšivky je odvozena od počtu stehů (=vyšitá plocha) a komplikovanosti založení vyšívaného materiálu do stroje.
Nejmenší možné velikosti vyšívaného motivu omezuje délka stehu – u výšivky do froté je to přibližně 5mm vysoké bezpatkové písmo. U materiálů s jemnější strukturou dokážeme vyšívat velice jemné linky.

Druhy výšivek
Klasická výšivka
- na všechny druhy textilních materiálů. Na hotové výrobky a nastříhané díly.
 3D výšivka - na pevnější materiály. Na díly i na hotové výrobky. Kombinování s klasickou nebo aplikovanou výšivkou. (výšivka vyplněná speciální hmotou - pouze pro některé druhy výšivek)
Aplikovaná výšivka - na všechny druhy textilních materiálů. Na hotové výrobky a nastříhané díly. (kombinace výšivky a různých materiálů)

nahoru

W

Wobbler

lehký displej z kartonu nebo plastu, který visí nad regálem nebo z regálu vyčnívá a pohybuje se díky proudění vzduchu, které vychází z regálu

nahoru

www.aproduction.cz » slovník