Vyhledávání

Novinky

Reference na Facebooku a instagramu

Sledujte aktuální dění a refence našich prací na Facebooku a instagramu.

@aproduction.cz

Facebook

instagram

#aproductioncz

 

Informační a orientační systémy usnadňují orientaci v budovách a areálech firem, jsou jimi například cedulky na dveře kanceláří, směrové šipky v areálu firmy apod.
Provádíme návrhy standardních i nestandardních orientačních systémů, výrobu a následnou montáž včetně záručního a pozáručního servisu. Provádíme servis a obnovování údajů na orientačních systémech.

Interiérové orientační systémy
Hlavní orientační tabule bývá umístěna u vchodu do budovy – slouží k hlavní orientaci po budově a získání základního přehledu.
Patrové orientační tabule jsou umístěny na jednotlivých patrech a slouží jako rozcestníky na jednotlivých patrech budovy.
Dveřní tabulky slouží ke konkrétnímu označení jednotlivých místností. Směrovky, výstrčky, informační tabule označují různé úseky provozů. Únikové východy se značí dle ČSN norem. Doplňkové značení zahrnuje označení místností sociálního zázemí, očíslování dveří, informační a výstražné značení.


www.aproduction.cz » info systémy